- 27 -

Ben Ali

3 dinar: hij is zeer tevreden. We drinken Coca Cola (2x) na Turkse koffie (2x) bij Béchir op het terras, zie figuur 1 en bladzijde 27A supplement II. Arabisch zal nooit echt onze taal worden en onze moed zakt nu in onze kisten. Vandaag blijkt dat onze vier kisten zeer ongewoon schoeisel is. We trekken veel bekijks en op één of andere manier kijken de mensen tegen ons op. Mooi, houden zo, dan is de kans op tasjesroof ook kleiner. De kaarten die Koos kocht, liggen ook in een echte boekenwinkel, voor dezelfde prijs: hieruit halen wij dat de Medina echt niet goedkoop is en alleen bedoeld is voor de